Prof. Dr. Bülent Oktay > Blog > testis Kanseri > Bursa Testis Kanseri Tedavisi
  • Yorumlar: 0
  • Yayınlayan: Prof. Dr. Bülent Oktay

Testis kanserinin belirtileri testiste şişlik ve sertliktir. Genellikle ağrısız olur. Tümörlü testis diğerine göre daha iri ve serttir.

Testis kanseri tanısı ultrasonografi ile konulur. Tedavisi tümörlü testisin çıkartılması ile başlar. Beraberinde çekilen toraks ve abdomen kontrastlı bilgisayarlı tomografilerle evreleme yapılır. Evre ve patoloji sonucuna göre tedavi planı oluşturulur. Erken evrede testisin çıkartılması yeterliyken, sonraki evrelerde kemoterapi veya radyoterapi gerekir.

Testis kanserinin evreleri, tümörün yayılma yer ve derecesini gösterir. Testis kanseri çoğunlukla karın ana damarlarının çevresindeki lenf dokusuna sıçrar ve orada kitle oluşturur. Daha sonra akciğer dokusuna giderek oraya yerleşir ve büyümeye devam eder. Testis tümörünün tedavisi evrelemeye bağlı olarak belirlenir.

Testis kanserinde robotik cerrahi testisin çıkartılması için değil, karın ana damarlarının çevresindeki metastatik kitlelerin çıkartılmasında kullanılır.Retroperitoneal lenf nodudiseksiyonu adını alan bu operasyon robotik olarak yapıldığında yara küçük olur. İyileşme daha hızlıdır

Yazar: Prof. Dr. Bülent Oktay

Bir cevap yazın