Prof. Dr. Bülent Oktay > Böbrek Nakli

Kronik Böbrek Yetmezliği ve Böbrek Nakli

Böbreklerin fonksiyonlarını geri dönüşsüz olarak yitirmesine kronik böbrek yetmezliği denilir. Klirens ile ölçülen bu işlev, belirli bir değerin altına düşerse yaşamla bağdaşmaz ve böbrek yerine koyma tedavisi gerekir. Böbrek yerine koyma tedavisini iki şekilde yapabilmek mümkündür. Diyaliz ve böbrek nakli. diyaliz tedavileri hastanın yaşamını sürdürmesine yardım etse de canlı böbreğin görevlerinin tamamını yapamaz. Kişi normal yaşamını sürdüremez . Diyaliz tedavilerinde hastanın yaşam süreleri kısıtlıdır. Metabolik komplikasyonlar sık görülür. Hasta haftanın belirli günleri bir merkezde tedavi almak zorundadır. Kronik böbrek yetmezliği hastanın yaşam süresini kısıtlayan bir hastalıktır. Böbrek nakli, böbrek fonksiyonlarını yerine koymada en etkin tedavi yöntemidir. Başarılı bir böbrek nakli ile hasta normal yaşamına döner. Böbrek nakli için gereken böbrek calıdan veya kadavradan bulunur.0

Canlı vericili böbrek nakli yapılabilmesi için , böbrek verici adayının 4. Dereceye kadar akraba veya eş olması gerekir. Akraba dışı nakillerde etik kurul kararı istenir. Tıbbi sebeplerde (kan uyuşmazlığı, antigen varlığı vb.) gönüllü verici, yakınından böbrek alamaz ise, aynı durumdaki bir başka hastanın böbreği ile karşılıklı değişim yapılan çapraz nakil sistemi uygulanır. Canli vericili böbrek naklinde erken fonsiyon görülmesi, daha iyi doku uyumu olabilmesi, takılan böbreğin vericide daha iyi hazırlanabilmesi gibi avantajları vardır.

Kadavra, beyin ölümü(gerçek ölüm) oluşmuş kişidir. Özel bakım ile ölümünden hemen sonra kişiden organ alınabilir. Toprak altında mikroorganizmalar ile yok olacak organların, birden çok kişiye hayat vermesi, insan ve toplum için oldukça önemlidir. Organ bağışı dünyanın her yerinde, insanı direk etkilediği için, ilgi çeken bir konudur. Böbrek yerine koyma tedavisinde de kadavra organ, bir kadavradan 2 kişiye böbrek takılabildiği için, iyi bir çözümdür.

  • Kadavra Organ Nakli
  • Canlı Vericili Organ Nakli