• Transüretral Prostat Rezeksiyonu
  • Transüretral Mesane Tümörü Eksizyonu
  • Prostat Hiperplazisinde Laser Vaporizasyon
  • Transüretral Üreterolitotripsi
  • Retrograd İntrarenal Cerrahi
  • Transüretral Sistolitotripsi
  • Endoskopik – Laparoskopik Sistosel Operasyonları