Prof. Dr. Bülent Oktay > Mesane Kanseri Bursa

Mesane (idrar kesesi) kanseri, mesanenin duvarını oluşturan dokulardan kaynaklanan kötü huylu tümör (kanser) hücrelerinin gelişip çoğalmasıdır.

Mesane ( idrar torbası, idrar kesesi), karnın alt bölümünde yer alan ve içine idrarın biriktiği küresel bir organdır. Duvar yapısı düzensiz ve içiçe geçmiş elastik kas liflerinden oluşan mesane küçük bir balonu andırmakta olup, bu kas demetlerinin sayesinde idrar doldukça doldukça genişler, idrarı boşaltıncadaküçülür. Böbreklerin, kanı temizleyerek vücuttan atılmak üzere yaptığı idrar, böbreklerden üreter adı verilen ince bir kanal yardımıyla mesaneye taşınır. İdrar mesaneden vücut dışına atılıncaya kadar depo edilir. Belirli bir miktar birikinceoluşan idrar yapma hissi ile birlikte idrar, mesaneden uretra adı verilen bir kanal vasıtasıyla dışarıya istemli bir şekilde atılır.

 

Herhangi bir hastalığın gelişim olasılığını arttıran nedenlere risk faktörü adı verilir.Mesane kanserinin gelişim olasılığını arttıran risk faktörleri  aşağıda belirtilmiştir:
Sigara, tütün kullanımı
Tekstil, boya ve lastik sanayisinde kimyasal maddelerle, korumasız bir şekilde, karşı karşıya kalmak

Mazot ile çalışan taşıtların egzostlarını tamir edilmesi
Yağlı ve kızarmış yiyeceklerin aşırı tüketimi
İleri yaşta, erkek ve beyaz ırk
Özellikle idrar kesesini etkileyen parazitik idrar yolu infeksiyonları

Mesane kanserinde en sık karşımıza çıkan ilk belirti idrarın kanlı gelmesi ya da ağrılı idrar yapılmasıdır. Hastalığın başlangıç dönemlerinde oluşan kanamalara ağrı eşlik etmez.

Aşağıdaki durumlarda mesane kanserinden şüphelenilmeli ve hekime başvurulmalıdır.

İdrarın, herhangi bir ağrı veya sızı olmaksızın kanlı gelmesi
Sık ve sancılı idrara çıkma isteği
Ağrılı, yanma hissi ile birlikte  kanamalı idrar yapma
Göbek altında, idrar kesesine uyan bölgede ağrı hissi

 

Mesane Kanserinin Tedavisi :

Mesane kanserindeki en büyük risk, nüks oranı en yüksek kanserlerden biri olmasıdır. Bu yüzden düzenli aralıklarla sistoskopik kontrolü gerekir. Hastalığın tedavi şekli tümör rezeke edildikten (TUR) sonra elde edilen patoloji raporuna radyolojik inceleme sonucuna göre belirlenir.

Mesane kanserinin tedevisinde önemli faktörler;

Tümörün evre ve derecesi,
Tümörün yeri,
Tümörün sayısı,
Tümörün büyüklüğü,
Hastanın yaşı ve genel sağlık durumudur.

Tedavi şekilleri:

1- Yüzeyel mesane tümörleri:Tümör mesane iç tabasına sınırlıdır, kas tabakasına geçmemiştir. geçmemiştir. Tümörün çıkarılması ve mesane içerisine ilaç verilmesi ile tedavi edilir.

Tedavi yöntemleri;

  • 3 ayda bir sistoskopi ile takibi
  • Mesane içerisine kemoterapi ilaçlarının haftalık olarak verilmesi.
  • Mesane içerisine haftalık olarak 6 hafta süre ile hafifletilmiş tüberküloz mikrobunun verilmesi.

2- Derin mesane tümörleri: Tümör mesane adale tabakasına girmiştir. Mesanenin çıkarılması ve/veya ışın tedavisi, ilaç tedavisi ile tedavi yapılır.

Tedavi yöntemleri;

Cerrahi:
Cerrahi Radikal sistektomi denen yöntem, bölgesel lenf bezleri ve mesanenin  çıkartılmasını takiben, barsaklardayapay mesane yapılmasıdır. Daha sonra yapay mesane , cilde ya da eski idrar kanalına bağlanabilir. Bu operasyon da laparoskopide ki son yıllardaki gelişmeler neticesinde laparoskopik ya da robot yardımı ile de yapılmaktadır.

Kemoterapi:
Lokal ileri veya ileri evre mesane tümörlerinde etkin tedavi sağlayabilir. Radyoterapi ile kombine edilerek te kullanılabilir.