Prof. Dr. Bülent Oktay > Üreter Kanseri Bursa

Üreter Kanseri

Böbrek ile mesane (İdrar torbası) arasındaki üst idrar kanalının tümörüdür. Histopatolojik ve klinik seyir olarak mesane kanserine benzer.

Hastanın şikayeti hematüri (Kanlı işeme) ve  bel ağrısı olabilir. İdrar yolunun tümör ile kısmi tıkanması aynı taraf böbrekte hidronefroz (Böbrekte genişleme-şişme) yapabilir.

Üreter duvarı mesane duvarından daha ince olduğunda, çoğunlukla, tanı konuluncaya kadar tümör üreter duvarının dış tabakasına ulaşır.

Tanı MR veya BT anjio ve üreteroskopik biyopsi ile konur.

Geleneksek tedavi laparoskopik nefroüreterektomi (Böbrek ile beraber üreterin çıkartılması) ise de bazı seçilmiş hastalarda sadece üreterin tümörlü bölümü çıkartılabilir.