Sistit:

Mesane iltihabıdır. Akut veya kronik(müzmin) olabilir. Akut sistit kadınlarda daha sık görülür. Sık  ve sancılı idrar yapma hastalık için en belirgin durumdur. Çoğunlukla bakteriyel kaynaklıdır. Antibitotik ile tedavi edilir.

Kronik sistit:

Tekrarlayıcı nitelikte idrar yapma şikayetlerine neden olur. Günlük yaşamı olumsuz etkiler. Tanı çoğunlukla sistoskopi altında yapılan mesane biyopsisi ile konur. Tedavisi medikaldir.

Aşırı Aktif mesane:

Belirli bir neden olmaksızın sık ve bazen sancılı idrar yapmaktır. Tüm tetkikler normal görünür. Tedavisi ilaç ve yaşam tarzı değişiklikleri gerektirir.

İdrar kaçırma(İnkontinans):

Orta ileri yaş kadınlarda sık görülen ve idrarın mesanede biriktirilememesi durumudur.

Stressinkontinansında, çoğunlukla mesane sarkması ile birlikte, karın içi basıncı arttığında idrarın kaçırılması söz konusudur. Tedavisi cerrahidir.  Endoskopik olarak günübirlik tedavi olanağı vardır.

Urgeinkotinansta mesanenin doluluğa tahammülsüzlüğü vardır. İdrar hissi ani gelir. Tuvalet bulmakta gecikilirse idrar kaçırılır. Tedavisi medikaldir.