Böbrek kanseri, böbrek hücrelerinin, bozularak, kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla böbrekte normal olmayan kitle meydana getirmesidir.. Oluşan bu kitle yapı ve fonksiyon olarak normal böbrek dokusundan farklıdır. Kanserli hücreler kan damarları aracılığı ile vücudun değişik yerlerine dağılırlar ve dağıldıkları yerlerde de çoğalarak kitleler oluştururlar.

Böbrek Kanserinin Nedenleri?

Böbrek kanserlerine  neden tam olarak bilinememektedir. Eğer sigara içicisiyseniz içmeyen birine göre böbrek kanserine yakalanma riskiniz 2 kat fazladır. Böbrek tümörü olmaya ait risk faktörleri vardır. Bunlar;

 • Fizik aktivite azlığı
 • Çevresel faktörler, kimyasallarla sürekli temas
 • Yüksek Tansiyon
 • Erkek olmak
 • Yaşlı olmak
 • Şişmanlık
 • Şeker Hastalığı varlığı
 • Genetik(VonHippelLindau Hastalığı)

Bu risk faktörlerine sahip olmanız böbrek kanserine kesinlikle yakalanacağınız anlamına gelmaz ve  bu risk faktörlerinin hiçbirisine sahip olmadan da bu hastalığa yakalanabilirsiniz.

Böbrek Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Böbrek kanserleri genellikle erken evrelerde belirti vermez. Belirtiler meydana geldiğinde böbrek kanseri genellikle ileri safhalara ulaşmıştır. Günümüzde ultrasonografinin yaygın kullanımı erken tanı oranını artırmıştır. Hastalık ilerlediğinde ortaya çıkan semptomlar şunlardır:

 • İdrardakan
 • Karın alt veyanbölgesindeşişkinlik
 • İştahsızlık
 • Geçmeyenyanağrısı
 • Sebebibilinmeyen kilo kaybı
 • Herhangibirsebebebağlıolmayanuzunsureliateş
 • Aşırıyorgunlukhissetmek
 • Kansızlık
 • Bacaklardaveeklemlerdeşişmeler

Böbrek Kanseri Tanısı nasıl konulur?

Günümüzde böbrek kanserlerinin tanısı çoğunlukla rastlantısal olarak konulur. Hastalar hastaneye genellikle başka bir nedenle başvururlar ve yapılan görüntüleme yöntemleri sonucunda böbreklerindeki kitle tespit edilir. En sık tanı koyma yöntemi ultrasonografidir. Bilgisayarlı tomografi veya MR grafileri böbrek tümörünü ve varsa yayılımını detaylı olarak gösterir.

Böbrek Kanserinin Tedavisi Nedir?

Böbrek tümörünün tedavisi cerrahidir.

Erken evrelerde, tümörün böbrekteki yerleşim yerine bağlı olarak böbreği almadan tümörü almak mümkündür.(Parsiyelnefrekromi)

Daha büyük tümörlerde böbreğin tamamı alınır.(Radikal nefrektomi)

Her iki ameliyat ta günümüzde kapalı yöntemle, karında büyük kesiler yapılmaksızın yapılabilmektedir. Erken evrede yapılan tedavilerde sonuçlar yüzgüldürücüdür.

Böbrek kanserlerine radyoterapi (ışın tedavisi) ve kemoterapi etki etmez. Bu yüzden hastalıktan kurtulmanın en iyi tedavisi; hastalığı erken evrede (böbrek dışı noktalara dağılmadan) yakalamak ve kanserli dokuyu cerrahi olarak  vücut dışına almaktır. Bu yüzden böbrek kanserinin evresi tespit edildikten sonra tedavi planı oluşturulur.

Kanser böbrek dışına yayılmışsa, hedefe yönelik tedavi denilen özel ilaç tedavileri uygulanır.

Böbrek Kanserinden Nasıl Korunabiliriz?
Günümüzde böbrek kanseri nedeni tam olarak bilinememektedir.. Bununla birlikte bazı nedenlerden dolayı hastaların daha fazla böbrek kanserine yakalandığı bilinmektedir. Böbrek kanseriyle ilişkilendirilmiş bu risk faktörlerinden uzak durmanız böbrek kanseri olma ihtimalinizi azaltacaktır.

 • Sigarayı bırakmak
 • Düzenli fizik aktivite yapmak
 • Sağlıklı kiloda kalmak
 • Stresten uzak kalmak
 • Kimyasallardan uzak durmak
 • Tansiyonu düzenlemek
 • Yanmış gıdaları almamak (Mangal, kızartma vb.)