Başarı Hikayesi

 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1987 yılında yardımcı doçentliğe atandı.
 • 1988 yılında USA, Ohio Eyaleti’ndeki Clevelan Clinic’te böbrek nakli ve üroloji eğitimi aldı.
 • 1990 yılında Üniversite Doçenti oldu. Kliniğinde böbrek nakli programının başlayıp sürdürülmesini sağladı. Ulusal ve uluslararası eğitimine devam edip 1995 yılında profesörlüğe yükseltildi.
 • 1996 yılında iki ortağıyla birlikte Bursa’nın ilk hemodiyaliz merkezini kurdu.
 • 1999 yılında Bursa’da yine bir ilk olan Tüp bebek merkezini organize etti.
  2001 yılında, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, cerrahi tıp merkezini kurdu. Kurulduğu yıl itibariyle modern ihtisas kliniklere bir örnek oldu.
 • 2008 yılında projelendirilen Rentıp Hastanesi’nin proje ve uygulama süreçlerinin tamamını yönetti.
 • 1997 yılında USA, Michigan Eyaleti’ndeki Michigan Üniversitesi Karmanos Kanser Merkezi’nde ürolojik kanser cerrahisi üst eğitimi aldı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği’de major kanser cerrahisi uygulamalarını başlatıp sürdürdü.
 • 2000’li yıllarda başlayan laparoskopik ve endoürolojik yöntemlerin kendi kliniğinde uygulanabilmesini sağlamak için 2002 yılında, Paris’te kurslara katıldı. Dönüşünde Laparoskopik ürolojik cerrahiyi başlatıp sürdürdü. 10 yıl içinde Uludağ Üroloji Kliniği, Türkiye’de laparoskopi eğitimi veren bir merkez haline geldi.
 • 2007-2009 yılları arasında Endoüroloji Derneği başkanlığına seçildi.
 • 2002-2008 yılları arasında Bursa Üroloji Derneği Başkanlığı yaptı ve bu sürede aylık mesleki toplantıları yürüttü.
 • Bu süreçte insane kaynağı bakımından kliniğini zenginleştirdi. Döneminde, 1 profesör, 3doçent yetiştirdi, bir doçent transfer edip, profesörlüğe yükselmesine katkı sağladı.
 • 2011 yılında Uludağ Uroloji Kliniği’nin Avrupa Üroloji Birliği’nin (EBU), asistan eğitimi veren klinik akreditasyon belgesini almasını sağladı. Bu belge bugün için Avrupa’da sadece 49 merkeze verilmiştir.
 • 2011 yılı ortasında, kısmı zamanlı çalışma sisteminde, muayenehanesi olmayıp, bir başka kurumda da hekimlik faaliyeti sürdürürken, ikili çalışma yasağı nedeniyle Üniversite’den ayrıldı.
 • Aynı yıl Acıbadem Bursa Hastanesi’nde Laparoskopik cerrahi ve böbrek nakli program başlattı.
 • Acıbadem Hastanesi’nde 8 yılda 750 böbrek nakli gerçekleştirdi.