Prof. Dr. Bülent Oktay > Testis Kanseri Bursa

Testisler, yumurta şeklinde ve iki adet olup, skrotumadı verilen, katmanlı cilt ve kas dokusuna sahip, bir kese içinde yerleşik bulunan erkek salgı bezleridir. Testislerin iki ana görevi vardır. Üreme hücresi(Sperm) yapmak ve erkeklik hormonu(Testosteron) salgılamak. Skrotum içinde yer alan testisler spermatik kordon adı verilen ve içinde testise ait damar ve sinirlerin yanında vasdeferensdenilen sperm kanalının bulunduğu bir kordon ile vücuda bağlanır.

Testis içinde oluşan genç sperm hücresi, testisin içindeki minik kanalcıkların (seminifertübülüs) içinde gelişir ve bu tübüllerin birleşmesiyle daha geniş kanalcıklara ve oradan da olgunlaşma sürecini geçireceği,epididim denilen, kendi üzerine kıvrıntılı kanalcık yumağına iletilir. Sperm oluşturan hücreleregerminal hücreler denilir.

 

Hemen bütün testis kanserleri yukarıda sözü edilen germinal hücrelerden köken alır. İki ana tip testikülergerm hücresi tümörü vardır. Bunlar seminoma ve non-seminoma tipi tümörlerdir. Bu iki tümör tamamen farklı büyüme, yayılma ve tedavi özelliklerine sahiptir. Non-seminoma olarak adlandırılan testis kanserleri, seminomatipi testis kanserlerine göre, daha hızı gelişme ve yayılma özelliğine sahiptir. Diğer yandan seminoma tipi tümörler radyasyon tedavisine daha duyarlı tümörlerdir. Bazı testis tümörlerinde tümör içinde hem seminoma hem de non-seminoma tipi kanserler aynı anda gelişebilir. Bunlar mixt tip kanser adını alırlar. Bu olgular, non-seminoma tipi tümörlerdeki gibi tedavi edilir.

Testis kanseri nadir görülen bir tümör çeşidi olmakla beraber, 20-35 yaş arasındaki erkeklerde en sık rastlanan kanserdir.

Testis kanser gelişiminde risk faktörü olan durumlar söz konusudur.
Hastalık gelişim şansını arttıran her türlü nedene risk faktörü denilmektedir. Testis kanserinin gelişimindeki risk faktörleri şunlardır.

İnmemiş testis varlığı

Kötü gelişim göstermiş veya gelişmemiş testis dokusu

Ailede testis kanseri hikayesinin varlığı

Klinefelter sendromu

Beyaz ırk

Testis kanserinin en sık karşılaşılan belirtileri içinde skrotumda (Testis torbasında)ağrısız, sert şişlik görülmesidir.Tanı çoğunlukla skrotaldoppler ultrasonografi ile konulur. Aşağıdaki belirtiler varsa  doktora başvurulmalıdır.

Torbalarda(Testiste) ağrısız şişlik

Göbekaltı karın bölgesinde ya da kasıkta künt ağrı

Testislerin olduğu torbada (skrotumda) ani sıvı birikimi

Testiste dolgunluk veya rahatsızlık hissi